top logo1

Wednesday, June 19, 2019

Молба за членство

There are no translations available.

Молба за членствво в клуба - образец

Молбата я има и във вид - PDF в секцията за тегления.


 

До Председателя на

Gold Wing Club Bulgaria

МОЛБА

от

................................................................................................

Живущ в гр............................. на ....................................................................Г-н Председател, Моля да бъда приет в „Gold Wing Club Bulgaria”(GWCBG) като равноправен член на клуба, като се задължавам да се запозная с устава, правилата и целите на „GWCBG”. Декларирам с тази молба , че притежавам мотоциклет марка „Honda Gold Wing” с:

регистрационен номер...................................................

година на производство ................................................

модел...............................................................................


За информация на клуба декларирам:

кръвна група...................................................................

тениска No…………………………………………….

панталон No...................................................................

яке No.............................................................................

обувки No......................................................................


Задължавам се да спазвам стриктно устава и правилата на клуба, да плащам редовно месечния си членския внос, както и с действията си да допринасям за просперитета на организацията.

Надявам се, че молбата ми ще бъде удволетворена.
Дата ....................... С Уважение: ..............................


Град........................

Плита фундаментная авторские туры в индию
интерьер и дизайн квартир
групповые туры в италию
автобусный тур по европе

Poll

 

We conduct regular surveys to understand your view on issues or your preferences.

Thus, it is easy to focus and make the site more convenient and useful for everyone.

Go to poll